M
Quay lại

Tra cứu điểm thi

Sở GDĐT Yên Bái

Xếp hạng được tính trung bình điểm các môn thi của các thí sinh thi ít nhất 6 môn và đủ điều kiện tốt nghiệp.

# Họ và tên Số môn Trung bình Tổng  
1 13000150 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.98 47.9
2 13000079 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.97 47.8
3 13000156 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.96 47.75
4 13000095 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.92 47.5
5 13000026 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.81 46.85
6 13000134 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.8 46.8
7 13000051 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.77 46.6
8 13000412 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.72 46.35
8 13000123 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.72 46.3
10 13005362 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.69 46.15
11 13000226 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.67 46
12 13000073 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.66 45.95
13 13001339 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.62 45.75
14 13000098 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.61 45.65
15 13000099 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.57 45.45
15 13000701 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.57 45.45
17 13000145 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.54 45.25
18 13000395 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.52 45.1
19 13000056 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.48 44.9
20 13000453 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.43 44.6
21 13002116 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.42 44.55
22 13000141 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.37 44.2
23 13000233 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.35 44.1
24 13002378 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.34 44.05
25 13005277 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.32 43.95
26 13000087 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.29 43.75
27 13000167 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.28 43.65
27 13000142 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.28 43.65
29 13005486 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.27 43.6
30 13005452 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.23 43.4
31 13000495 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.22 43.35
32 13000067 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.2 43.2
33 13000075 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.17 43
34 13000060 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.16 42.95
35 13004071 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.15 42.9
36 13000192 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.12 42.7
37 13005528 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.45
37 13004900 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.45
37 13001212 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.45
37 13000046 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.45
37 13000077 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.5
37 13001180 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.08 42.5
43 13000083 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.07 42.4
44 13000173 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.06 42.35
45 13000037 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.05 42.3
46 13003199 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.04 42.25
46 13005715 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.04 42.25
48 13001147 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.02 42.1
49 13001688 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.01 42.05
49 13000120 Sở GDĐT Yên Bái 6 7.01 42.05
51 13000125 Sở GDĐT Yên Bái 6 7 42
52 13000070 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.99 41.95
52 13000129 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.99 41.95
52 13000476 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.99 41.95
55 13003274 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.85
55 13003497 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.85
55 13001222 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.85
55 13000104 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.9
55 13000302 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.85
55 13000055 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.9
55 13003457 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.98 41.9
62 13000116 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.97 41.8
63 13003707 Sở GDĐT Yên Bái 9 6.96 62.6
63 13000068 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.96 41.75
65 13000058 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.95 41.7
66 13005002 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.94 41.65
66 13001283 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.94 41.65
68 13000343 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.93 41.6
69 13004204 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.9 41.4
70 13005261 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.89 41.35
71 13005752 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.88 41.3
72 13001240 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.87 41.2
73 13000094 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.86 41.15
74 13000163 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.85 41.1
75 13000164 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.84 41.05
76 13000320 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.83 41
77 13001030 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.82 40.95
77 13000007 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.82 40.9
77 13000269 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.82 40.95
77 13000119 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.82 40.9
77 13000171 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.82 40.9
82 13000059 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.81 40.85
83 13000144 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.8 40.8
84 13001185 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.79 40.75
84 13000113 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.79 40.75
86 13005420 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.78 40.65
87 13001230 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.77 40.6
87 13000128 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.77 40.6
89 13004122 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.76 40.55
90 13000522 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.75 40.5
90 13000160 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.75 40.5
90 13000194 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.75 40.5
93 13000154 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.74 40.45
93 13000271 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.74 40.45
95 13002251 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.73 40.4
96 13005259 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.71 40.25
97 13003432 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.7 40.2
98 13004061 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.69 40.15
98 13001348 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.69 40.15
98 13000356 Sở GDĐT Yên Bái 6 6.69 40.15

Toán

 • 5,286 số thí sinh
 • 4.01 trung bình
 • 3.8 trung vị
 • 3 < 1 điểm
 • 3 8.8 điểm
 • 3.6 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 2

 • 4

 • 11

 • 30

 • 58

 • 67

 • 133

 • 180

 • 231

 • 251

 • 307

 • 291

 • 267

 • 315

 • 315

 • 282

 • 261

 • 270

 • 245

 • 199

 • 210

 • 212

 • 179

 • 130

 • 128

 • 114

 • 119

 • 83

 • 83

 • 72

 • 64

 • 40

 • 40

 • 24

 • 23

 • 17

 • 10

 • 6

 • 4

 • 5

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Ngữ văn

 • 5,251 số thí sinh
 • 5.12 trung bình
 • 5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 5 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 3

 • 10

 • 8

 • 26

 • 30

 • 75

 • 82

 • 224

 • 192

 • 288

 • 270

 • 348

 • 245

 • 338

 • 246

 • 426

 • 253

 • 346

 • 236

 • 310

 • 156

 • 225

 • 154

 • 163

 • 103

 • 151

 • 84

 • 93

 • 56

 • 48

 • 28

 • 23

 • 5

 • 5

 • 0

 • 0

Vật lí

 • 888 số thí sinh
 • 4.68 trung bình
 • 4.5 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 8.75 điểm
 • 4 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 4

 • 7

 • 8

 • 21

 • 31

 • 31

 • 43

 • 37

 • 44

 • 38

 • 44

 • 62

 • 49

 • 31

 • 53

 • 45

 • 36

 • 35

 • 33

 • 25

 • 43

 • 29

 • 41

 • 17

 • 21

 • 18

 • 16

 • 7

 • 9

 • 8

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Hóa học

 • 907 số thí sinh
 • 4.86 trung bình
 • 4.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 3 9 điểm
 • 4.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 4

 • 12

 • 13

 • 12

 • 21

 • 34

 • 34

 • 49

 • 42

 • 52

 • 54

 • 38

 • 51

 • 60

 • 46

 • 43

 • 34

 • 41

 • 41

 • 39

 • 44

 • 29

 • 34

 • 19

 • 14

 • 15

 • 15

 • 7

 • 1

 • 2

 • 3

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Sinh học

 • 875 số thí sinh
 • 4.48 trung bình
 • 4.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 1 9 điểm
 • 3.75 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 3

 • 1

 • 12

 • 10

 • 27

 • 34

 • 34

 • 61

 • 57

 • 77

 • 69

 • 55

 • 61

 • 71

 • 46

 • 41

 • 49

 • 32

 • 30

 • 29

 • 17

 • 14

 • 19

 • 10

 • 7

 • 4

 • 4

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

Lịch sử

 • 4,617 số thí sinh
 • 3.76 trung bình
 • 3.5 trung vị
 • 4 < 1 điểm
 • 2 9.5 điểm
 • 3.5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 2

 • 2

 • 7

 • 13

 • 35

 • 88

 • 131

 • 232

 • 313

 • 363

 • 405

 • 425

 • 429

 • 358

 • 329

 • 274

 • 234

 • 208

 • 183

 • 107

 • 71

 • 64

 • 72

 • 48

 • 48

 • 43

 • 25

 • 27

 • 23

 • 19

 • 7

 • 7

 • 9

 • 7

 • 7

 • 0

 • 2

 • 0

 • 0

Địa lí

 • 4,389 số thí sinh
 • 5.33 trung bình
 • 5.25 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 7 9.5 điểm
 • 5 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 9

 • 22

 • 33

 • 51

 • 60

 • 86

 • 133

 • 193

 • 186

 • 244

 • 263

 • 339

 • 351

 • 340

 • 315

 • 330

 • 275

 • 250

 • 201

 • 169

 • 149

 • 95

 • 76

 • 80

 • 35

 • 34

 • 29

 • 14

 • 8

 • 7

 • 7

 • 0

 • 0

GDCD

 • 3,795 số thí sinh
 • 6.66 trung bình
 • 6.75 trung vị
 • 0 < 1 điểm
 • 2 10 điểm
 • 7 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 2

 • 3

 • 4

 • 7

 • 13

 • 14

 • 25

 • 30

 • 30

 • 54

 • 51

 • 79

 • 94

 • 88

 • 128

 • 175

 • 179

 • 202

 • 237

 • 271

 • 293

 • 321

 • 301

 • 264

 • 255

 • 198

 • 155

 • 130

 • 100

 • 43

 • 31

 • 14

 • 2

 • 2

Tiếng Anh

 • 4,036 số thí sinh
 • 3.38 trung bình
 • 3.2 trung vị
 • 1 < 1 điểm
 • 1 9.8 điểm
 • 2.8 điểm nhiều nhất
 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 1

 • 7

 • 24

 • 40

 • 80

 • 109

 • 155

 • 251

 • 270

 • 328

 • 368

 • 340

 • 287

 • 288

 • 234

 • 216

 • 168

 • 140

 • 160

 • 96

 • 79

 • 58

 • 46

 • 40

 • 32

 • 22

 • 21

 • 19

 • 18

 • 22

 • 15

 • 10

 • 12

 • 13

 • 15

 • 8

 • 3

 • 6

 • 15

 • 5

 • 4

 • 2

 • 5

 • 2

 • 1

 • 1

 • 0