M

Trả lương phép năm chưa nghỉ được tính như thế nào?

Người lao động có ngày phép chưa nghỉ trong năm sẽ được người sử dụng lao động tính trả lương những ngày đó.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 1287/LĐTBXH-LĐTL năm 2015, hướng dẫn tính trả lương phép năm chưa nghỉ.

Theo đó, những người lao động có ngày phép chưa nghỉ trong năm sẽ được người sử dụng lao động tính trả lương những ngày đó.

Công thức tính lương dành cho người lao động chưa nghỉ phép trong năm là: Bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả tiền chưa nghỉ phép hàng năm chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề trước thời điểm tính, nhân với số ngày chưa nghỉ.

Đối với phép năm trong thời gian thử việc: Một số doanh nghiệp có quy định về thời gian nghỉ phép tương ứng với nhân viên thử việc. Nếu sau khi kết thúc thử việc, ký hợp đồng lao động thì được tính vào ngày nghỉ phép năm. Nếu không ký hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải thanh toán tiền cho nhân viên thử việc những ngày chưa nghỉ phép tương ứng theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ban hành thêm Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Cụ thể:

Làm việc liên tục 8 giờ: Bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc.

Thời gian bắt đầu làm việc ca sáng, ca chiều: Pháp luật không quy định vấn đề này, thời gian đó do doanh nghiệp quy định trong nội quy lao động.

Nhận lương hưu mà buồn phát khóc

Hơn 100 giáo viên mầm non tại Thanh Hóa được nghỉ hưu rất buồn rầu khi lương của mình chỉ từ 320.000 đến dưới 500.000 đồng mỗi tháng.

http://vov.vn/xa-hoi/tra-luong-phep-nam-chua-nghi-duoc-tinh-nhu-the-nao-397681.vov

Theo V.H/VOV

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Kinh doanh