M

Trắc nghiệm chính tả: Xoay sở hay xoay xở?

Lỗi chính tả là vấn đề mà không ít người mắc phải, nhất là khi sử dụng văn viết. Lỗi này có thể phát sinh từ thói quen "đọc sao, viết vậy".

Hãy tham gia bài trắc nghiệm sau để nhận biết được các lỗi chính tả dễ nhầm lần trong tiếng Việt.

 

Trắc nghiệm: Ai được phong tướng ở cả Việt Nam, Trung Quốc?

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta sản sinh ra những thủ lĩnh kiệt xuất, trong đó có người được gọi là "lưỡng quốc tướng quân".

Trịnh Quỳnh - Thu Thảo

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục