M

Trắc nghiệm lịch sử: Hitler học đến cấp nào?

Hitler và phát xít Đức đã thất bại trong cuộc chiến tranh thế giới có quy mô và sức tàn phá khủng khiếp trong lịch sử loài người.

Trắc nghiệm: Nữ tướng đầu tiên của quân đội ta là ai?

Ngày 22/12/1944, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập với những chiến sĩ dũng cảm, giàu lòng yêu nước.


Trắc nghiệm: Ai được phong tướng ở cả Việt Nam, Trung Quốc?

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta sản sinh ra những thủ lĩnh kiệt xuất, trong đó có người được gọi là "lưỡng quốc tướng quân".

Nguyễn Thanh Điệp - Nguyễn Sương

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục