M

Trắc nghiệm: Người Việt nào phát minh ra bàn tính?

Bàn tính là công cụ tính toán rất hiệu quả khi khoa học kỹ thuật còn sơ khai. Ở Việt Nam, một trạng nguyên là người đầu tiên phát minh ra chiếc bàn tính này.

Trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam Trạng Lường tên tự Cảnh Nghị, hiệu Thụy Hiên, là nhà toán học, nhà thơ nổi tiếng thời Lê sơ.

'Khổng Minh Việt Nam' và chuyện bị lột áo mũ, xoá tên bảng vàng

Một công thần lớn được ví như Khổng Minh song lại từng bị lột áo mũ, xóa tên bảng vàng vì lý do đặc biệt.

Trắc nghiệm: Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

Ông từng lấy vợ người Cao Ly (Triều Tiên), hiện vẫn còn hậu duệ ở nước này. Trạng nguyên đó là ai?

Thanh Điệp - Anh Thư

Video: VTV

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục