M

Trắc nghiệm: Nhà tiên tri Việt sánh ngang Gia Cát Lượng

Lịch sử Việt Nam từng xuất hiện nhân tài đặc biệt. Ông không chỉ nổi tiếng với kiến thức uyên thâm, mà còn có khả năng dự đoán chính xác những sự kiện xảy ra hàng thế kỷ sau.

Mộ của Nguyễn Bỉnh Khiêm Người dân Hải Phòng phát hiện chiếc quách gỗ màu đỏ, bên trên có nhiều chữ nho, được cho là liên quan Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trắc nghiệm: Trạng nguyên Việt nào hiện còn hậu duệ ở Triều Tiên?

Ông từng lấy vợ người Cao Ly (Triều Tiên), hiện vẫn còn hậu duệ ở nước này. Trạng nguyên đó là ai?

Khổng Minh Gia Cát Lượng và những lời tiên tri sấm truyền

Trong văn hóa Trung Hoa, Gia Cát Lượng là bậc quân sư lỗi lạc, đại tài khiến đời đời thán phục. Đến nay, những lời tiên tri ông để lại cho hậu thế vẫn là bí ẩn chưa giải mã hết.

 

Thanh Điệp - Anh Thư

Nguồn: Sách "Sấm Trạng Trình"; Video: VTC 14

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục