M

Trắc nghiệm: Vì sao Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu?

Dưới thời trị vì của mình, Hồ Quý Ly đã đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu. Quốc hiệu này có ý nghĩa như thế nào?

Quốc hiệu Đại Ngu thời nhà Hồ Sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu.

Trắc nghiệm: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương có từ lúc nào?

Hàng năm, nhân dân ta hướng về Đền Hùng (Phú Thọ) để tưởng nhớ ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Ngày này có từ bao giờ?

Trắc nghiệm: Ai từng đòi chặt tay người thân vì xin chức tước?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, Trần Thủ Độ là nhân vật đặc biệt. Hiện, nhiều nhà sử học còn tranh luận xung quanh chủ đề Trần Thủ Độ là công thần và gian thần.

 

Thanh Điệp - Anh Thư

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Tư vấn