M

Trực thăng Sư đoàn 371 bắn rocket tiêu diệt mục tiêu mặt đất

Chiều 8/10, các tổ bay trực thăng của Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371) đã hoàn thành bay bắn rocket, xuất sắc tiêu diệt mục tiêu mặt đất tại Trường bắn Như Xuân.

Đánh giá về ban bay công kích mục tiêu mặt đất, đại tá, phi công cấp 1 Nghiêm Quang Khải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, trực tiếp bay bắn rocket, cho biết, do nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, nên ngay từ khi có kế hoạch bắn, ném, đơn vị đã tổ chức huấn luyện “ngắm bắn khan” tại sân bay của Trung đoàn. 

Đồng thời học tập, nắm vững các quy chế của trường bắn và của sân bay cơ động đến.

Lắp rốc két vào ống phóng.
Lắp rocket vào ống phóng.

Sau khi bay chuyển sân đến Trung đoàn không quân 923, các tổ bay của Trung đoàn 916 tiếp tục tổ chức huấn luyện “ngắm bắn khan” tại Trường bắn Như Xuân.

Trực thăng thực hành phóng rốc két.
Trực thăng thực hành phóng rocket.

Xuất kích từ sân bay của Trung đoàn không quân 923, với tinh thần quyết tâm cao, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn bay và thực hiện đúng phương án bắn ném đã xác định, các phi công trực thăng đã thực hiện 7 lần chuyến bắn mục tiêu mặt đất, có 6 lần chuyến đạt kết quả xuất sắc, 1 lần chuyến đạt yêu cầu.

Trực thăng của Sư đoàn 371 bắn rocket Xuất kích từ sân bay của Trung đoàn không quân 923, các phi công trực thăng đã thực hiện 7 lần chuyến bắn mục tiêu mặt đất, có 6 lần chuyến đạt kết quả xuất sắc, 1 lần chuyến đạt yêu cầu.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/truc-thang-cua-su-doan-371-ban-roc-ket-xuat-sac-tieu-diet-muc-tieu-mat-dat/381921.html

Theo Hoàng Hà - Dương Toàn/Quân Đội Nhân Dân

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự