M

Từ đồng nghĩa

Trong tiết văn, cô giáo đang ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa.

''Các em cho cô biết từ 'bàn ủi' còn gọi là gì nào?''.

Học sinh: ''Thưa cô 'bàn là' ạ!'

''Tốt lắm, chữ 'là' cũng có nghĩa là 'ủi', chẳng hạn : 'Tôi là quần áo' nghĩa là 'Tôi ủi quần áo'. Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác''.

Một học sinh giơ tay và trả lời:

''Thưa cô:  'Mẹ em là bác sĩ' nghĩa là 'Mẹ em ủi bác sĩ' ạ".

 

Phong Lan (sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Nhịp sống