M

Ứng 400 tỷ đồng xây 28 cầu treo dân sinh

Thủ tướng đồng ý ứng trước nguồn vốn ngân sách trung ương số tiền 400 tỷ đồng cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện đề án xây dựng cầu treo dân sinh

Hệ thống cầu treo này sẽ đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2014.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2015 để thu hồi số vốn ứng trước nêu trên theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ  đề xuất, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc bố trí vốn để tiếp tục thực hiện và hoàn thành Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên theo tiến độ quy định.

Trước đó, Thủ tướng đồng ý Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở khảo sát thực tế và thống nhất với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định Đề án xây dựng trước 186 cầu dân sinh để đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi thuộc 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay, số lượng cầu treo triển khai thực hiện là 188 cầu (186 cầu trong danh sách và bổ sung 2 cầu Nam Công, tỉnh Hà Nam và cầu Thà Tò, tỉnh Lạng Sơn), dự kiến trong năm 2014 sẽ hoàn thành khoảng 86 cầu, 102 cầu còn lại sẽ hoàn thành trước tháng 7/2015.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 18/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết "Qua khảo sát và rà soát, cả nước cần xây dựng khoảng hơn 7.800 cây cầu treo và cầu dân sinh. Bộ đã báo cáo Chính phủ và đầu tư 186 cây cầu, ứng vốn 2015 để thực hiện, hoàn thành vào 30/6/2015. Để làm được số cầu này cần gần 12.000 tỷ, Bộ Giao thông dự kiến huy động nhiều nguồn vốn khác nhau".

Công Khanh

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự