M

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Nằm ở biên giới phía Bắc của Trung Quốc, ngọn núi Greater Hinggan tự hào là nguồn tài nguyên phong phú của rừng, sông, cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời.

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Nằm ở biên giới phía Bắc của Trung Quốc, ngọn núi Greater Hinggan tự hào là nguồn tài nguyên phong phú của rừng, sông, cảnh vật thiên nhiên tuyệt vời.

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Vẻ đẹp từ ngọn núi Greater Hinggan

Hải Như

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo TG

Bình luận

Tin tức mới nhất Du lịch