M

Việt Nam vay 10.000 tỷ đồng phát triển lưới điện thông minh

Ngày 12/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết khoản vay trị giá 500 triệu USD cho dự án xây dựng 1.000 km đường dây và triển khai công nghệ Lưới điện thông minh.

Theo bà Victoria, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, việc cải thiện hiệu quả năng lượng có tính chất quyết định đối với Việt Nam, đặc biệt trong đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống, ngoài ra nó “cũng quan trọng với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Khoản vay lên đến 10.000 tỷ đồng này sẽ tài trợ cho Dự án Hiệu quả Lưới điện Truyền tải. Giúp tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện tại những khu vực có vai trò nòng cốt với sự phát triển kinh tế của đất nước, trong đó có khu vực thành phố Hà Nội mở rộng, TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

Dự án này sẽ tài trợ cho các đường dây truyền tải và trạm biến thế, đóng góp khoảng 15% vào tăng trưởng mạng lưới truyền tải điện tại Việt Nam cho đến năm 2020. Nó cũng tập trung giải quyết nhu cầu đầu tư chủ yếu ở các khu vực phát triển kinh tế lớn, những nơi sự quá tải đường dây truyền tải điện đã xuất hiện hoặc sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ công nghệ Lưới điện thông minh cho các thiết bị giám sát, kiểm soát và bảo vệ, nhằm tăng cường độ tin cậy và giảm thất thoát điện, đồng thời giúp xây dựng năng lực của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, bằng cách hỗ trợ độc lập về mặt vận hành và tài chính của tổng công ty. Đây là một phần trong kế hoạch thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2015.

Theo ước tính, tổng mức đầu tư của dự án là 731,25 triệu USD, trong đó 500 triệu USD sẽ vay từ Ngân hàng quốc tế về Tái thiết và Phát triển, là nguồn tài chính cho các quốc gia có mức thu nhập trung bình thuộc nhóm Ngân hàng thế giới. Tổng công ty Truyền tải diện quốc gia, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm phần vốn 231,25 triệu USD còn lại.

http://laodong.com.vn/kinh-doanh/10000-ty-vay-ngan-hang-the-gioi-phat-trien-luoi-dien-thong-minh-267459.bld

Theo Phương Ánh/Lao Động

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh