M

Vietnam Airlines chốt mục tiêu lợi nhuận hơn 613 tỷ đồng

Giai đoạn 2015–2018, Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Ngày 12/3, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất và sẽ chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/4/2015.

Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên là các ông Phạm Viết Thanh, ông Phạm Ngọc Minh, ông Lưu Văn Hạnh, ông Nguyễn Huy Tráng và ông Nguyễn Xuân Minh. Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên là ông Mai Hữu Thọ, Hoàng Thanh Quý và Lại Hữu Phước.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng. Ảnh: Hoàng Hà.
Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong giai đoạn 2015-2018, ngoài việc giữ vững vai trò chủ đạo trong giao thông hàng không nội địa, Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vị thế chi phối tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Các chỉ số kinh doanh được đặt ra gồm có tổng doanh thu Tổng công ty hợp nhất đạt 383.674 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ là 293.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Tổng công ty hợp nhất đạt 9.077 tỷ đồng.

Liên quan tới Kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Đại hội cổ đông thông qua, hãng hàng không quốc gia phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là 16,7 triệu lượt khách, doanh thu hợp nhất là 70.100 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ là 55.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 179,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 613,5 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Vietnam Airlines tập trung chủ yếu vào việc mua các tàu bay hiện đại, tái cơ cấu toàn diện đội tàu bay và nâng cao chất lượng dịch vụ đạt mức 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế trong năm 2015.

Vietnam Airlines: Áo mới và 'đường băng' mới

Hàng không Việt Nam dường như đang đứng bên khoảnh khắc bình lặng hiếm hoi trước cú cất cánh trên đường băng mới: Chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Công Khanh - Tô Đức

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh