M

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

(Zing) - Từ cấp 24, bạn có thể lên cấp 34 chỉ bằng nhiệm vụ này.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

(Zing) - Từ cấp 24, bạn có thể lên cấp 34 chỉ bằng nhiệm vụ này.

Những cấp đầu tiên chẳng có gì hấp dẫn, tại sao chúng ta lại không mau vượt cấp 34 để tận hưởng những tính năng thú vị của VLTK 2 nhỉ? Với nhiệm vụ Thiên Môn Trận, lên cấp chẳng thể nào dễ dàng hơn.

Nếu bạn thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường: giết quái thu thập vật phẩm thì đây là một nhiệm vụ "chua như giấm". Thay vào đó, bạn hãy làm nhiệm vụ thương hội để có tiền mua vật phẩm từ người chơi khác trong game. Như vậy, Thiên Môn Trận dễ như húp cháo.

Chúc tất cả các bạn sớm lên cấp.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Hướng dẫn chi tiết

Bạn lại gặp Tiểu nhị (Biện Kinh 184/179).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó nói chuyện với Nhân sĩ giang hồ. Anh ta nhờ bạn kiếm 5 đuôi Hổ còn gọi là Hổ vĩ (đánh Hổ ở Thiếu Lâm , Linh Bảo Sơn từ Bắc Tương Dương chạy lên).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó đối thoại với Tào Đại Lực (Biện Kinh trước cửa Tửu lầu).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Anh ta nhờ bạn đi đánh Ác Sứ  (ở Hạnh Hoa Thôn từ Nam Biện Kinh chạy qua) lấy 5 bộ quan phục.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó Tào Đại Lực kêu bạn đến Nhạn Môn Quan (Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan) gặp Tống quân trưởng hộ vệ (164/181).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Quay về Biện Kinh gặp Binh bộ thị lang (195/176).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Ông ta kêu bạn đi kiếm 1 cái đuôi Hổ (Hổ vĩ – đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn). Sau đó đi Thiên Ba Dương phủ gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập tống quân.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Xa Thái Quân kêu bạn lên Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp (168/179) chuyển lời.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Dương Nghiệp kêu bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài (đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng (153/181) hỏi tin tức.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Đến Hạnh Hoa thôn (Nam Biện Kinh --> Hạnh Hoa Thôn) gặp Trương Vân (177/187) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng (184/169).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 (Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2) gặp Nhiêu Lân (196/189).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ (Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa.

* Cách để qua được Bộ lạc Vương Kỳ :

Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc (197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc).

Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân (196/189) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Gấm vàng (hay còn gọi là Tú đoạn) , 10 cây Mục Lôi Văn đao (2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182  và 5 cái Chỉ Nam Ngư (đánh Lưu Khấu ở Long Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197)

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi. Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa (193/185).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Sau đó trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp (168/179).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa. Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh (đánh Sát thủ ngoại tộc) và 1 bộ Tống quân quân phục (đánh Tống quân tử sĩ , Tống đao binh ở Nhạn Môn Quan).

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

* Cách kiếm Liêu Thông Lệnh :

Do quái trên này là quái 6x nên khi bạn đánh nó sẽ toàn Kháng không thôi , muốn đánh được nó bạn phải đợi ra được tầng 2 của skill (xuất hiện dòng chữ của skill trên đầu) thì đánh nó được.

Hoặc bạn cũng có thể pt nhiều người vào cùng đánh cho dễ , hay đi mua từ những người khác.

Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu (Bộ lạc Vương Kỳ 195/179) dò la tin tức.

VLTK2, hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lựa chọn: Tống quân và Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha

Tới đây nhiệm vụ tạm thời kết thúc . Vì bản đồ Thiên Môn Trận chưa mở.

(theo VLTK2)

Tin liên quan:

>> VLTK II: Kỹ Năng Sống và những điều cần biết
>> VLTK II – Mẹo đi xa phu không tốn tiền
>> Võ Lâm Truyền Kỳ II - Bí ẩn mưu đồ Thập Đại Phái

(theo VLTK2)

Bình luận

Tin tức mới nhất Phim ảnh