M

Vợ ngài vấp ngã ba lần

Một linh mục trong thành phố quá mệt mỏi vì thấy các giáo dân cứ thú tội ngoại tình nên trong một buổi giảng đạo ông nói:

"Nếu tôi còn thấy một người nữa đến thú tội ngoại tình, tôi sẽ không làm linh mục nữa!".

Mọi người rất yêu mến vị linh mục nên họ quyết định sẽ không nói đến từ "ngoại tình" nữa mà thay bằng một từ quy ước chỉ có họ mới biết. Người nào lỡ phạm tội ngoại tình khi đến xưng tội sẽ nói họ “vấp ngã”. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục qua đời vì tuổi già.

Khoảng một tuần sau, vị linh mục mới đến gặp ông thị trưởng và tỏ vẻ rất lo lắng. Ông nói:

"Ngài phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn. Khi các giáo dân đến xưng tội, họ cứ nói về vấp ngã".

Thị trưởng cười và biết rằng chưa ai nói cho vị linh mục mới biết về cái từ quy ước kia.

Vị linh mục bực tức nói:

"Tôi không hiểu ngài cười cái gì. Tuần này vợ ngài đã vấp ngã ba lần rồi đấy".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm