M

Với anh chắc 5 năm

Trong phiên tòa, chủ tọa đọc cáo trạng gần 30 phút vẫn chưa xong. Bị cáo cảm thấy sốt ruột, bèn hỏi luật sư: "Sao ông ta đọc lâu thế?".

Luật sư nói: "Tại nhiều người làm chứng quá, và tội của anh cũng khá phức tạp nữa".

"Vậy khi nào thì mọi chuyện kết thúc?".

"Với tôi thì khoảng một tiếng nữa, còn với anh chắc 5 năm".

Tưởng chồng có nhiều tiền

Một bà vợ muốn ly dị chồng vì anh ta suốt ngày uống rượu. Quan tòa hỏi:

Phong Lan (sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm