M

Vũ điệu siêu khó

Một vũ công ba lê xin vào một nhà hát. Giám đốc nhà hát hỏi anh trong cuộc phỏng vấn.

"Anh có thể biểu diễn những gì?".

"Tôi có thể lượn hình số 8".

"Tiết mục đó quá dễ. Mọi vũ công ba lê đều có thể thực hiện".

"Nhưng tôi không biểu diễn như những người khác".

"Vậy anh làm thế nào?".

"Chân phải tôi lượn số 6, còn chân trái lượn số 2".

Phong Lan (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm