M

Xà phòng phải không thầy?

Trong giờ Triết học, giáo viên hỏi học trò John: "4 yếu tố cơ bản trong tự nhiên là gì?".

John đáp: "Lửa, không khí, đất và ....".

Thấy trò ấp úng, giáo viên gợi ý: "Thứ gì mà em cần để rửa sạch tay nhỉ?".

"À vâng, em nhớ rồi. Xà phòng phải không thầy?".

 

Tố Như (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm