M

Xấu hổ như ông

Ban lãnh đạo một công ty không muốn các nhân viên biết lương của nhau nên yêu cầu phòng tài vụ in một dòng phụ chú phía sau phiếu lương.

Nội dung dòng phụ chú như sau: "Tiền lương là chuyện riêng tư của mỗi người. Vì vậy bạn không nên tiết lộ lương với bất kỳ ai".

Môt thanh niên mới vào công ty viết thêm khi ký vào phiếu lương: "Đương nhiên tôi chẳng nói với ai đâu. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ với mức lương này giống như ông vậy".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm